Istilah Munakahat Yang Perlu Anda Ketahui

Akad Ijab & Kabul

Fasakh Melepaskan ikatan perkahwinan bila dituntut oleh pihak
isteri kepada pihak kadhi.

Iddah Tempoh masa menunggu yang tertentu bagi perempuan yang
diceraikan oleh suami.

Ijab & Kabul Ijab adalah pernyataan dari salah salah satu pihak
yang mengadakan akad untuk menyatakan keinginan untuk
berkahwin, manakala Kabul pula ialah jawapan yang diberikan oleh
pihak lain yang menunjukkan kerelaan dan persetujuan atas kehendak
pihak pertama.

I’lak Sumpah seorang suami yang ia tidak mahu melakukan
persetubuhan dengan isterinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau ia
bersumpah dengan tidak menyatakan tempoh masa.

Khuluq Melepaskan ikatan perkahwinan dengan suatu pemberian
tertentu daripada pihak isteri kepada suami, juga dipanggil sebagai
“tebus talak”.

Li’an Sumpah seorang suami apabila dia menuduh isterinya
melakukan zina tanpa saksi atau menafikan kandungan isterinya
bukan daripada benihnya dan isterinya bersumpah menafikan tuduhan
suaminya.

Mahar Mas kahwin iaitu pemberian kepada isteri dengan sebab
nikah sama ada berupa wang atau barang-barang bermanafaat.

Nafkah Apa yang wajib atas suami menyempurnakannya untuk
keperluan isterinya.

Nikah Perjanjian yang menggunakan perkataan nikah atau kahwin
bagi menyatukan lelaki dan perempuan bagi mengharuskan pergaulan
dan menghalalkan persetubuhan.

Nikah Mahalil Nikah cina buta. Ia diharamkan dalam islam.

Nusyuz Keengganan isteri atau suami dari menunaikan kewajipan terhadap
pasangannya.

Rujuk Kembali semula kepada ikatan perkahwinan dengan
perempuan yang telah diceraikannya di dalam masa idah.

Ta’liq - Lafaz talak ta’liq (talak tergantung) yang dibaca dan
dilafazkan oleh suami selepas aqad nikah dijalankan.

Talak Memutuskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan
perkataan tertentu seperti talak, cerai dll.

Talak Raj-i’ Talak 1 dan 2, iaitu talak yg. dibenarkan kembali
semula (rujuk) dengan tidak perlu akad jika masih dalam iddah.

Talak Ba’in Talak 3 iaitu talak yang tidak boleh rujuk. Suami tidak
boleh kembali semula kepada isterinya, kecuali isterinya telah
berkahwin dengan orang lain, bersetubuh dan bercerai dan setelah
habis iddah.

Wali Orang yang bertanggungjawab terhadap perempuan yang
hendak dikahwinkan.

Wali Mujbir Wali yang terdiri dari bapa atau datok sebelah bapa
kepada perempuan yang hendak berkahwin.

Wali Bukan Mujbir Wali-wali selain dari bapa dan datok sebelah
bapa perempuan yang hendak berkahwin seperti abang, wali hakim.

Walimatul urus Keramaian atau kenduri kahwin

Zihar Suami menyerupakan isterinya dengan ibunya atau pun
dengan seseorang yang haram berkahwin dengannya.

Sumber :
Link 1, Link 2

0 comments:

================Far East - Cinta Pertama================

  © Nur Islam are brought to you by Mohd Fahmi bin Hussain 2009

Back to TOP